Om Fikon Design

Idé och strategi till grafisk form och produktion

Fikon Design är en reklambyrå som i nära samarbete med sina kunder utvecklar och producerar koncept för marknadskommunikation. Med reklam och grafisk design som bas erbjuder vi våra tjänster till företag som vill synas, höras och märkas.

Fikon Design arbetar för att nå ett originellt tilltal och utförande. Vi erbjuder varumärkeshöjande tjänster samt tidlös grafisk design med en lekfull udd.

Vi är riktigt bra på:

  • varumärkesstrategi: identitet & design
  • text och grafisk form
  • webb: innehåll, struktur, text, design, programmering

Idé & strategi: Fikon Design fungerar som partner för att förstå vad man verkligen erbjuder i sitt företag. Vi pratar med våra kunder om vad det är man säljer och till vem.

Grafisk form & produktion: Vi tar fram grafiska koncept som löper som en röd tråd i all kommunikation. Vi är kreativa, uthålliga och konsekventa. Vår grafiska form är både professionell och lekfull. Vi älskar typsnitt och färg & form.

Vi har gedigen kunskap om digital- och tryckt produktion. Vi hanterar alla kontakter med samarbetspartners, tar in priser, vet vad som är rätt kvalitet till rätt pris.

Referensexempel på broschyrer finns på Issuu

Hemsidor: Våra kunder har olika behov för sin webplats. För några är det viktigt med en unik hemsida både vad det gäller innehåll, design som hur den uppdateras medan andra vill använda enkla publiceringsverktyg som finns att använda utan kostnad.

Vi erbjuder:

  • workshop för att prata om innehåll
  • struktur av hemsida
  • val av programvara
  • design av hemsida
  • innehåll/text
  • programmering
  • publicering